NORDIC PAYMENT EXPERT

Välkommen till DIBS – ett snabbväxande företag som året om, dygnet runt, förmedlar säkra betalningar till tusentals nordiska e-handelsföretag.

Som marknadsledare i Norden, i en snabbt växande marknad och med egen stark historisk tillväxt och lönsamhet har DIBS rätt position för att skapa värde för våra aktieägare.

För mer information om Nets offentliga uppköpserbjudnande avsseende aktier i DIBS, klicka här

Rapporter

Här hittar du alla finansiella rapporter.

Bolagsstyrning

All information om DIBS bolagsstyrning

Aktien

DIBS aktie är noterat på First North (med Redeye AB som certified adviser).

Prenumerera på aktiekursinformation

Registrera dig för DIBS aktieteckning och hålla dig informerad med våra aktiekurser

Prenumerera